Destinacije :: Kontinentalna Crna Gora ::

Mojkovac apartmani hoteli vile Crna Gora 2019

Na desnoj obali veličanstvene reke Tare, između planina Bjelasice i Sinjajevine, i Prošćenskih planina, te okružen nacionalnim parkovima Biogradska gora i Durmitor, ugnjezdio se, na nadmorskoj visini od 820m, kao u kakvoj bajci simpatičan grad Mojkovac.

Grad ima tu čast da kroz njega protiče prelepa Tara, dok je deo njegove opštine i njen uski kanjon, koji tolike posetioce redovno svojom lepotom ostavlja bez daha, kao i još jedna reka, Lepešnica.

Kratka istorija Mojkovca

Najstariji poznati narod, po kome je reka Tara najverovatnije dobila ime, i koji je naseljavao njenu dolinu, bilo je ilirsko pleme Autarijata. Rimljani ih, međutim osvajaju, oni se asimiluju, a umesto njih predele naseljavaju romanizovana ilirska plemena, kasnije nazvana Vlasima. U prilog ovakvom tvrđenju govori i jedan kameni nadgrobni spomenik ispisan latinskim jezikom. Tokom VII veka dolinu Tare naseljavaju stari Sloveni i osnivaju župu Brskovo, čija se teritorija poklapa sa teritorijom današnje opštine Mojkovac.

Kako je Mojkovac dobio ime

Sam grad utemeljen je za vreme vladavine srpskog kralja Uroša, u središtu ove župe, koja je u to vreme pripadala srpskoj kraljevini Raškoj. Ovaj kraj bio je poznat po rudniku Brskovo, iz kog se vadilo srebro i kovao srpski kovani novac, a predanje kaže da je sadašnje ime grada, Mojkovac, nastalo kada je kralj Uroš izgovorio reči: „Moj kovani novac“.

Rudnik se prvi put pominje tokom XIII veka. Brskovo je sve do XIV veka bio veoma važan trgovački centar, gde se čak, jedno vreme nalazio i dvor Nemanjića, a iz grada su, raznom robom, snabdevani brojni srpski gradovi. Tokom XIV veka i Brskovo, odnosno Mojkovac deli tužnu sudbinu ovih krajeva i postaje deo velikog Otomanskog carstva.

Hrabra borba mojkovčana u I Svetskom ratu

Grad Mojkovac je bio poprište ključnog sukoba domaće i austrougarske vojske, za vreme I Svetskog rata, 06. i 07. januara 1916. godine, vojska pod komandom serdara Janka Vukotića potukla je do nogu brojčano jaču i tehnički nadmoćniju austrougarsku vojsku. Pobeda kod Mojkovca ipak nije spasila Crnu Goru, jer su austrougarske trupe probile Lovćenski front i zauzele Cetinje.

Mojkovac se nalazi u prelepom prirodnom okruženju

Sa svojim bogatim smeštajnim kapacitetima, velikom ponudom restorana, kafića i barova, Mojkovac predstavlja idealno polazište za obilazak neke od prirodnih ili kulturnih znamenitosti kraja, kao i za uživanje u njegovoj izvanrednoj flori i fauni ili bavljenje nekim od raznih sportova.

U ponudi su lov i ribolov, kao i planinarenje, na primer na strane Prošćenskih planina prema reci Tari koje su veoma strme, gotovo vertikalne, dok se na samoj planini ređaju vrhovi kao što su Ljeljeni vrh, vrtače i dolovi na kojima se nalaze katuni prošćenskih stočara.

Selo Crvena Lokva

Selo Crvena Lokva, na nadmorskoj visini od 1.648 m, koje se nalazi na ovoj planini, predstavlja najviše stalno naseljeno naselje u opštini Mojkovac.

U Mojkovcu se možete baviti velikim brojem sportova

Biciklizam je takođe jedan od sportova odnosno vid rekreacije koji će vam pružiti neverovatne mogućnosti za uživanje, bilo na starim stazama, istorijskim putevima i udobninm asfaltiranim cestama. Rafting Tarom jedan je od glavnih razloga dolaska mnogih posetilaca u Mojkovac, a upravo u ovom mestu posetioci mogu dobiti pomoć prilikom organizacije svoje avanture, kao i odmor i lep provod nakon ovog neverovatnog doživljaja.

Stari Most

Zajedno sa spomenikom junacima Mojkovačke bitke, simbol grada je i Stari most, preko reke Tare. Izgradnja ovog lepog kamenog mosta započeta je 1933. godine, a završena naredne. Raspon njegovog luka je 46 metara. Glavni inženjer bio je Vladimir Smirnov, koji je za vreme II Svetskog rata, srušio most na reci Neretvi.

Tokom II Svetskog rata i ovaj most su partizani srušili kako bi usporili povlačenje Nemaca, te je veza između Kolašina i Mojkovca bila prekinuta. Godine 1941. je napravljen drveni most, da bi Stari, kameni, prema nekadašnjem projektu bio obnovljen 1950. godine.

Spomenik Serdaru Janku Vukotiću

Serdar Janko Vukotić bio je komandant Crnogorsko-sandžačke vojske u I Svetskom ratu. Pod njegovim vođstvom crnogorska vojska je 9. oktobra 1912. godine oslobodila Mojkovac, prvi put posle viševekovnog ropstva, a takođe je i komandovao vojskom Mojkovačkoj bici na Božić 1916. godine. Spomenik se nalazi u centru grada, a podignut je i otkriven 28. marta 1997. godine.

Saborni Hram Hristovog roždestva

Ovaj značajni verski hram nalazi se u samom gradu i prestavlja jedan od njegovih simbola, dok je ujedno i ponos njegovih stanovnika. Ideja o njegovoj izgradnji potekla je još iz vremena vladavine kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je u Mojkovcu nameravao da ga izgradi još krajem tridesetih godina XX veka.

Ujedno je trebalo da predstavlja i spomen na veliku žrtvu postradalih junaka slavne Mojkovačke bitke. No, budući da je ubrzo usledio još jedan rat, izgradnja i završetak hrama su bili odloženi sve do 2008. godine, kada je konačno osvešten.

Srednjovjekovno Brskovo na Tari

Lokalitet pod imenom Brskovo, nalazi se na jednom brdu, oko 6 km istočno od Mojkovca. Najnovija arheološka otkopavanja na lokalitetu gde bi mogao biti Trg robova, neposredno pored ostataka srenjovekovnog grada Brskova, nađeni su i otkopani kameni zidovi, koji su štitili grad od upada. Postoje ostaci još neke građevine, a legenda kaže da je to bila kula kralja Uroša. Ipak, ovo nalazište još uvek nije dovoljno istraženo da bi se doneli neki trajniji i temeljniji zaključci.

Manastir Svetog Đorđa u Dobrilovini

Prvi put se Manastir Svetog Đorđa pominje 1592. godine. Smešten je u selu Donja Dobrilovina, a osnivač manastira nije poznat. Izgradnja manastirskih zgrada u Dobrilovini počela je 1593. godine, a celokupni kompleks završen je 1610. godine. Smatra se da je duhovna posvećenost stanovnika ovog manastira imala veliki uticaj, kako na meštane, tako i na stanovnike Potarja.

Crkva Blagovještenja u Poljima

Nedaleko od samog Mojkovca, na seoskom groblju u Poljima, nalazi se malena crkva iz 1839. godine, Crkva Blagoveštenja Bogorodice, izgrađena na temeljima starije koju su razorili Turci. Crkva je jednobrodna, ima zvonik u pročelju i polukružnu oltarsku apsidu. Ikonostas sa ikonama je neobično lep, a rađen je slikarskom tehnikom – tempera na metalnoj podlozi.

Pored ovih, na čitavom području opštine Mojkovac, moguće je posetiti i brojne druge kulturno, istorijski odnosno verski spomenici izuzetnog značaja, vrednosti kao i specifičnih priča. Među njima su i Crkva Sv. Vasilija Ostroškog na Ružici, Crkva Sv. Arhanđela Mihaila u Štitarici, Crkva Sv. Trojice u Slatini, Crkva Sv. Petke u Jakovićima i druge.

Lokacija na mapi

Smeštaji - Mojkovac
Rent-A-Car - MojkovacIzleti/Ekskurzije - Mojkovac

Drugi gradovi Kontinentalna Crna Gora