Ekskurzije

Kolašin

Grad Kolašin je nastao 1651. Godine kada su ga kao karavansku stanicu osnovali Turci. Na njegovom području mogu se pronaći razni kulturno-istorijski spomenici koji pričaju priču o istoriji ovog grada. Među njima jedan od najznačajnijih je manastir Morača, podignut 1252. godine na obali reke Morače.

Pročitajte više - Kolašin

Smeštaji - KolašinRent-A-Car - Kolašin


Ekskurzije - Kolašin